کلاس آنلاین

نرم افزار های مورد نیار

 بدون نیاز به نرم افزار امکان حضور در کلاس وجود دارد. ولی توصیه می شود که حتما با استفاده از نرم افزار در کلاس حضور پیدا کنید. همچنین برای برای ورود به کلاس با استفاده از سیستم حتما نرم افزار فلش پلیر نصب شود.