درباره من

اطلاعات شخصی

 • نام : وحید
 • نام خانوادگی : نوروزی
 • سن : 30 سال
 • ملیت : ایرانی
 • حیطه کاری : ریاضیات
 • حیطه کاری : ریاضیات
 • آدرس : ایران، تهران
 • تلفن : 09209120193
 • ایمیل : nourozi@aut.ac.ir
 • زبان : فارسی، انگلیسی

9

مقالات ISI

۷

مقالات علمی پژوهشی

دکتری

مقطع تحصیلی


مهارت ها

100%
ریاضی
100%
المپیاد ریاضی
90%
رمزنگاری
100%
هندسه و جبر

رزومه کاری و تحصیلی

 • 1397-1395
  استاد ریاضیدانشگاه دولتی تفرش

 • ادامه دارد-1395
  استاد ریاضیدانشگاه آزاد واحد تهران شمال

 • ادامه دارد-1399
  دبیر ریاضی آمورش و پورش

 • ادامه دارد-1398
  مشاورمدیرعامل شرکت شهر راز

 • 1391-1387
  کارشناسی ریاضیدانشگاه دولتی تفرش

 • 1393-1391
  کارشناسی ارشد ریاضیدانشگاه تربیت مدرس

  رتبه اول کارشناسی ارشد

 • 1399-1395
  دکتری ریاضیدانشگاه صنعتی امیر کبیر

  پذیرش در دوزه دکتری با سهمیه استعداد درخشان (نخبگان)

 • 2022-2019
  دکتری ریاضیUniversidade Estadual de Campinas

  پذیرش در دوره دکتری با بورسیه یونسکو

 • ادامه دارد-1397
  باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگانتهران

 • ادامه دارد-1396
  عضو بنیاد علمی نخبگانتهران

 • 1391-1389
  عضو تیم ریاضی دانشگاه تفرش

  شرکت در مسابقات ریاضی دانشجویی کشور