25 مهر 1398 اخبار

آموزش آنلاین

سایت های آموزش آنلاین ریاضی، علم داده و مهندسی کدامند؟

 

 

  • CodecademyCodecademy – دوره های آموزش آنلاین داده ها و برنامه نویسی نرم افزار (عمدتاً مربوط به وب) برای گروه های سنی مختلف، با یک کنسول کدگذاری در مرورگر برای برخی از دوره ها، ارائه می دهد.
  • Stanford Engineering Everywhere– این سایت، کلاس های مهندسی (نرم افزاری و غیره) را به صورت آموزش آنلاین در اختیار دانشجویان و مربیان قرار می دهد، از جمله مواد آموزشی شامل دوره های آموزشی، ویدئو سخنرانی، تکالیف، آزمون الکترونیکی و موارد دیگر.
  • Big Data University-دانشگاه Big Data، آنالیز داده های حجیم و علوم داده را با دوره های آموزش آنلاین رایگان و همچنین پولی که توسط مربیان و افراد حرفه ای در این زمینه ها تدریس می شوند، پوشش می دهد.
  • -Better ExplainedBetterExplained  یک رویکرد تصویر بزرگ برای یادگیری ریاضیات – غالبا با توضیحات بصری – برای جبر دبیرستان یا کالج، آمار و سایر موضوعات مرتبط ارائه می دهد.